Passagen

På Passagen Linköpings konsthall skapar vi möten och samtal mellan människor, konst och konstnärliga processer.

Konsthallen arrangeras  varje år utställningar med inriktning på samtidskonstens alla olika uttrycksformer.Kvalitativ, angelägen och aktuell konst. Seminarier, musik, offentliga samtal och gruppvisningar ingår i som en naturlig del i vår verksamhet.

Besök webbplats


Stora Torget 2
581 81 Linköping


passagen@linkoping.se