Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Värdskap Linköping

Värdskap Linköping är en satsning på att lyfta värdskapet i Linköping.

Värdskap LinköpingVärdskap Linköping

Värdskap Linköping är Visit Linköping & Co’s och Linköpings Innerstas gemensamma satsning att lyfta värdskapet i Linköping. Det långsiktiga målet är att Linköping ska bli en destination med ett bättre värdskap än jämförbara destinationer i Sverige. 

Bakgrunden till initiativet är att Linköping under senare år visat sig hamna under medelvärdet i hur besökare uppfattar bemötandet i jämförelse med andra svenska större kommuner. Samma mätningar visar att ett bra bemötande är den viktigaste reseanledningen när turister väljer att besöka en plats. Glädjande har de första mätningarna och utvecklingsinsatserna som genomförts indikerat en positiv utveckling.

Insatsen är särskilt viktig nu när konjunkturen medför en ännu hårdare konkurrens om besökare mellan städer och verksamheter. Sällan har betydelsen av ett gott värdskap varit så viktigt som nu och framåt för att kunna attrahera fler besökare till Linköping.

Hur
Undersökningsföretaget Better Business genomförde hösten 2021 nollmätningar hos medverkande företag, och utifrån resultatet, riktades utbildningsinsatser mot de funktioner som behövdes utvecklas. Metoden som har använts är s.k. Mystery Shopping. Sommaren 2022 och 2023 genomfördes nya mätningar och under våren 2024 kommer nya utbildningsinsatser att genomföras för att stimulera utvecklingen. En ny mätning planeras att utföras sommar 2024.

Ett gott värdskap på Best Western And Hotel

Vem
Projektet riktar sig till alla verksamheter som möter besökare (ex butiker, restauranger, boendeanläggningar och besöksmål) i Linköpings kommun. Drygt 150 verksamheter som är medlemmar i Linköpings Innersta är redan anslutna till projektet. Totalt medverkar drygt 190 verksamheter.

Kostnad
Är man verksam inom besöksnäringen är mätningen och insatserna kostnadsfria. Verksamheter anslutna till Linköpings Innersta bekostas via sitt medlemskap och Visit Linköping & Co. Verksamheter inom övriga besöksnäringen bekostas av Visit Linköping & Co.

Detta ingår
Utbildningsinsatser för att förbättra värdskapet, vår
Två besök av Mystery Shopper, sommar
Återrapportering till din enskilda verksamhet, höst
Möjlighet att bli Linköpings bästa verksamhet inom värdskap, höst

När
19+22 mars, kl. 8:30-9:30, frukost från 8.  Tema engagemang, inspiration och värdskap

16+18 april,kl. 8:30-9:30, frukost från 8. Tema lokalkunskap

För den 16/4 – anmäl dig här!

För den 18/4 – anmäl dig här! 

Anmäl dig här!

Mätning under sommaren 2024

Anmälan
Vi välkomnar fler företag att ansluta sig till projektet och framtida mätning. För anmälan mejla till liza.henriksson@visitlinkoping.se.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om projektet!

Liza Henriksson

Jörgen Nilsson

Vinnare årets bästa värdskap

Pristagare i årets bästa värdskap 2023

I samband med Besöksnäringsdagen i Linköping delade Visit Linköping & Co ut priser till flera Linköpingsföretag inom besöksnäringen som utmärker sig särskilt inom hållbarhet, nytänkande och värdskap. Två restauranger och en familjeattraktion blev vinnare.

Läs mer om vilka som vann här! 

Bli en bättre Linköpingsambassadör!

Bli en stjärna på värdskap med nöjdare gäster och kunder genom att fokusera extra på ditt bemötande kryddat med en portion lokalkunskap!

Bli en bättre Linköpings-ambassadör