Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

VIsit Linköping & Co

Företags-information

Visit Linköping & Co är Linköpings besöksnäringsbolag.

En vacker bild över bågen vid Kinda kanalEn vacker bild över bågen vid Kinda kanal

Visit Linköping & Co är ett av Sveriges ledande destinationsbolag med lång erfarenhet inom besöksnäring, evenemang och möten.

Tillsammans med vårt stora nätverk av samarbetspartners skapar vi upplevelser och marknadsför och utvecklar Linköping som en attraktiv destination för Linköpingsbor och besökare. Nya besöksmål, stora evenemang eller nationella branschkongresser – hos oss är ingen dag den andra lik! Vi arbetar med hela staden som arena och har ett extra ansvar för att fylla Linköping Konsert & Kongress och Saab arena. Visit Linköping & Co är ett kommunalt helägt dotterbolag till Linköping Stadshus AB.

Vision och värdegrund

“Tillsammans skapar vi upplevelser” är vår vision. Den innebär att vi alltid strävar mot att skapa nya upplevelser och att se till att det alltid blir en upplevelse att delta på någon av våra aktiviteter. Upplevelserna skapar vi tillsammans med många olika samarbetspartners.

Bolagets värdegrund bygger på tre ledord: Glädje, mod och professionalism. De tre orden
verkar tillsammans och det är kombinationen av dem som vi hela tiden strävar efter och som beskriver det vi står för.

Vårt uppdrag

I bolagets ägardirektiv från Linköpings stadshus AB står följande om bolagets uppdrag: “Bolaget har till uppdrag att genomföra Linköpings kommuns riktlinje för besöksnäring och event. Bolagets verksamhet syftar till att främja besöksnäringens utveckling och att fler event och möten hålls i Linköping. Genom detta höjs livskvaliteten för kommuninvånarna och dragningskraften för besökare ökar. Därmed stärks Linköpings attraktion på lång sikt och nya arbetstillfällen skapas.”

Utöver ägardirektivet har bolaget två uppdrag från Kommunstyrelsen – Eventuppdraget och Besöksnäringsuppdraget som bland annat handlar om att attrahera och genomföra stora evenemang, marknadsföring och utveckling av besöksnäringen.

Våra anläggningar

Visit Linköping & Co arbetar med hela staden som arena, men har ett extra ansvar för att driva Linköping Konsert & Kongress och fylla Saab arena med evenemang.

InfoPoints

Det ska vara lätt att hitta information om besöksmål och upplevelser i Linköping. Här på visitlinkoping.se finns information om alla de bästa upplevelserna i Linköping samt information om logi, spännande och roliga aktiviteter, restauranger, museer och mycket mer. För kartor, andra trycksaker och personlig service är du välkommen att besöka en av Linköpings alla InfoPoints som du hittar runtom Linköping.