Om Visit Linköping & Co

Visit Linköping & Co är Linköpings besöksnäringsbolag. Vi marknadsför och utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs-, och mötesdestinationer.  Tillsammans med kommun och näringsliv jobbar vi med att öka tillväxten i besöksnäringen i Linköping och skapa en attraktiv destination för både Linköpingsbor och besökare.  

Vårt mål
Vi har ett tydligt mål att år 2030 vara en av Sveriges tre främsta eventstäder inom Linköpings profilområden - Kunskap & innovation, Kultur & hälsa, Nöje samt Idrott.

Vår värdegrund
Vår gemensamma värdegrund är riktmärke för vad som ska prägla Visit Linköping & Co, hur vi ska uppfattas och vara, som bolag, gentemot varandra och i relationen med våra kunder, besökare och samarbetspartners. 

Vi jobbar utifrån värdeorden MOD, GLÄDJE & PROFESSIONALISM dagligen. Läs mer om vårt värdegrundsarbete här. (pdf, öppnas i nytt fönster)

Våra anläggningar
Inom Visit Linköping & Co har vi två egna arenor – Linköping Konsert & Kongress och Saab Arena.
Läs mer om Linköping Konsert & Kongress här. (webbsida)
Läs mer om Saab Arena här. (webbsida, öppnas i nytt fönster)

Visit Linköpings Turistinformation
Det ska vara lätt att hitta information om besöksmål och upplevelser i Linköping. För att ge invånare och besökare bästa service driver vi Visit Linköpings Turistinformation. Här hjälper vi dig med all information du behöver under och inför ditt besök. Välkommen!

Kontakta oss

Behöver du kontakta på hos Visit Linköping & Co, klicka in dig här och leta upp rätt kontakt i listan eller hitta telefonnumret och adress till Besök- och Mötesservice.

Marknadskanaler och aktiviteter

Visit Linköping & Co har som uppdrag att marknadsföra Linköping som en attraktiv besöks-, mötes-, och evenemangsstad.

All vår kommunikation ska bidra till att stärka destinationen Linköping som varumärke. Genom konsekvent, prioriterad och målstyrd ...