Fyra lite tuffare vandringar

För den som vill ha en lite tuffare vandring kommer här fyra tips i skogarna strax söder om centrala Linköping.

Långvandring från Harvestad/Ullaberg till Gamla Linköping

Vandringen går från Harvestad i södra Linköping genom Ullaberg, Ullstämmaskogen, Ekängsdalen, Vidingsjöskogen, Tinnerö och för att avslutas i Vallaskogen och Gamla Linköping. En vandring som täcker in flera naturtyper med både djup barrskog, härliga ekhagar och mysiga fågelsjöar.

Typ av tur: En längre vandringstur i varierande natur som täcker hela området i södra Linköpings närnaturområde.

ikon_kilometer Längd

16 km

ikon_terräng För vem/svårighetsgrad

För den som vill ha en vandring som är relativt flack och lättvandrand men ändå lite längre distans.

ikon_höjdpunkter Höjdpunkter på promenaden

Våtmarkerna Ullaberg och Ekängssjön
Sträckan genom Ullstämmaskogens naturreservat
Ekhagar på flera ställen i Tinnerö naturreservat
Grova träd i Vallaskogens naturreservat

ikon_rastplats Faciliteter

Vid entréerna till de olika områdena och reservaten finns ofta grillplatser, pick-nickbord, och på några platser torrtoaletter (Ullaberg, Ekängsdalen, Fröberget) och vattentoaletter i Vidingsjö Motionscentrum och Gamla Linköping.

Övernattning: Det finns vindskydd vid Ekängsdalen (2 st), Tinnerö naturreservat (2 st). Vill du bo i en skön säng med tak över huvudet finns det hotell vid Landeryds golfklubb (nära startpunkten vid Harvestad) samt Bed & Breakfast eller vandrarhem vid slutmålet i Gamla Linköping.

Förtäring: Vidingsjö Motionscafé erbjuder fika och mat. I Gamla Linköping finns café, glass och mat - framförallt sommartid.

Tips: Varför inte gå hela sträckan och avsluta i Gamla Linköping och där ha förbokat ett rum på Hilma Winblads B&B i Gamla Linköping. Middag går att få på Värdshuset i Gamla Linköping (ta reda på innan och säkerställ att det är öppet) eller i någon restaurang/gatukök i närheten av Gamla Linköping. Det blir skönt för trötta fötter efter en lång vandring.

 

Läs mer här

 

Hitta runt

Vandringen börjar vid busshållplatsen vid Harvestad Gård. Tag höger in på grusvägen. Följ den en kilometer så kommer du till bilparkeringen för fågelsjöområdet Ullaberg- och Mossen. Fortsätt ytterligare 700 meter så kommer du fram till rastplatsen och entrén för området. Framför dig ligger nu fågelsjön. Följ den oreangemarkerade stigen till vänster in i hagen. Följ den i några kilometer. På ett ställe delar sig stigarna och det är orangea pilar både rakt fram och till vänster. Välj vägen rakt fram. Gå över den långa spången som går över vattnet. När du kommer till grusvägen tag vänster på den. Följ den några hundra meter till du kommer till en grillplats. Tag höger och fortsätt följa de orangea markeringarna. Nu har du vatten på vänster sida om dig. Gå några hundra meter tills du kommer till en informationsskylt där det står “röda slingan”. Följ nu den röda markeringen genom Ullstämma skogens reservat. Den stigen är några kilometer. Tillslut kommer du till en ny informationsskylt. Här är det många vägar som möts så det är lätt att ta fel. Men håll vänster här och börja nu följa orangea markeringar. Efter ca 1 km kommer du till rastplatsen och entrén vid Ekängsdalen. Fortsätt följa den orangea markeringen. Den ska nu följas resten av vandringen. Efter några kilometer kommer du till Vidingsjö motionscentrum. Passera och fortsätt mot Tinnerö. Du kommer in i Tinnerö naturreservat och leden slingrar sig lite söder ut och viker sedan av norr ut. Vid “Karlaplan/Djurgården” i den norra delen av reservatet passerad du en stor bilparkering och busshållplats. Fortsätt leden väster ut. Du passerar en tunnel och kommer nu in i Vallaskogens naturreservat. Fortsätt följa de orangea markeringarna och till slut är du framme vid stadskvarteren i friluftsmuseet Gamla Linköping.

Använd gärna naturkartan.se för att se vart anordningar så som grillplatser och rastplatser är placerade. Aktivera även så att du kan se din position på kartan så blir det lätt att navigera.

Ta sig till start/slutpunkt

Ta bussen till hållplats Harvestad läge A eller läge B i södra Linköping. Här börjar vandringen. Vandringen slutar i Gamla Linköping och här går bussar från hållplatsen Gamla Linköping läge A eller läge B.

 

 

Vandring stora Vidingsjörundan

Den här turen täcker stora delar av Vidingsjöskogen med delområdena Ekänsdalen, Ullstämmaskogen och Ullaberg-och Mossens våtmarker. En tur som är relativt flack och går på breda skogsstigar.

Typ av tur:  En vandring för dig som vill se lite mer av Vidingsjöskogen med de olika våtmarksområdena och naturreservaten. En vandring där man får hålla koll då turen följer olika markeringar vid olika delar av turen.

ikon_kilometer Längd

ca 11 km

ikon_terräng För vem/svårighetsgrad

För den som är mer van att röra sig i skogen och att följa olika markeringar eller att kunna se sin position på en mobiltelefon för att veta att man är rätt.

ikon_höjdpunkter Höjdpunkter på promenaden

Våtmarksområdet vid Ullaberg
Leden genom Ullstämmaskogens naturreservat
Ekängsdalens våtmarker
Skogen allmänt i området

ikon_rastplats Faciliteter

Vattentoaletter vid Vidingsjö motionscentrum, torrtoa vid Ullaberg och Ekängsdalen. Vindskydd vid Ekängsdalen (2 st). Grillplatser med ved finns vid Ullaberg (2 st på olika platser), Ekängssjön (3 platser) och vid Vidingsjö motionscentrum (ett flertal grillplatser).

ikon_vatten Vattenpåfyllnad

Går att göra vid Vidingsjö motionscentrum (på toaletterna)

Övernattning: Det finns två vindskydd att övernatta i vid Ekängsdalen. Tälta går att göra enligt allemansrättens regler i området. Observera dock att det inte är tillåtet att tälta/övernatta innanför reservatsgränserna.

 

Läs mer här

Hitta runt

Beskrivningen beskriver en runda med start vid Vidingsjö motionscentrum. Börja vid Vidingsjö motionscentrum och följ där de gröna markeringarna (LOK-milen). Följ den ända bort till närheten av Ullaberg där du vid en grusväg viker av från LOK-milen och istället följer grusvägen upp till entrén till våtmarksområdet Ullaberg. Vid grillplatsen börjar du följa orangea markeringar som leder dig på en stig nära vattnet vid Ullaberg. Följ den stigen i ca 1 kilometer tills det kommer en korsning där Östgötaleden delar sig. Följ den markering som svänger åt vänster. Du kommer ut till en grusväg mellan Svennersborg och Kärr. Efter ca 200 meter tar du vänster och följer orangea markeringar upp i skogen och följer kanten av våtmarksområdet Mossen. Efter någon kilometer kommer du fram till en informationsskylt där det står om Ullstämmaskogens naturreservats reservatsslinga som är rödmarkerad. Följ nu den leden genom reservatet. Efter ca 2 kilometer tar reservatet slut och du kommer till en ny informationstavla. Här börjar du följa gröna markeringar (LOK-milen) igen och följer den hela vägen tillbaka till Vidingsjö Motionscentrum. På vägen passerar du över Ekängssjön och in en bit genom Vidingsjöskogens naturreservat.

Använd gärna naturkartan.se för att se vart anordningar så som grillplatser och rastplatser är placerade. Aktivera även så att du kan se din position på kartan så blir det lätt att navigera.

Ta sig till start/slutpunkt

Vandringen går att börja på flera platser. Med kollektivtrafik tar du dig enklast till Vidingsjö Motionscentrum och börjar där (hållplats Hässlegatan). Startplatser om du kommer med bil är Vidingsjö motionscentrum, Ekängsdalen samt Ullaberg.

 

 

Vandring Stora Vidingsjörundan samt södra Tinneröstigen

Vandringen går på spår och leder som används av många vandrare och motionärer och är relativt jämna men har partier med mer stenar och rötter. Det är en lång tur som går att vandra på en dag om man vill eller dela upp på två dagar med övernattning i vindskydd eller tält i område som inte är naturreservat. 

Typ av tur: En lång tur på ca 23 kilometer som tar dig genom stora delar av naturområdet. Turen täcker stora delar av Vidingsjöskogen med alla delområden och den södra och mellersta delen av Tinnerö. En vandring genom barrskog, våtmarksområden och eklandskap med hagmarker.

ikon_kilometer Längd 

23 km

ikon_terräng För vem/svårighetsgrad

En mer avancerad tur på grund av sin längd.

ikon_höjdpunkter Höjdpunkter på promenaden

Våtmarksområdet vid Ullaberg
Leden genom Ullstämmaskogens naturreservat
Ekängsdalens våtmarker
Skogen allmänt i Vidingsjöområdet
Det vackra eklandskapet i Tinerö med hagar som finns över allt i området.

 

Läs mer här

Hitta runt

Denna beskrivning utgår från Vidingsjö motionscentrum och går i riktning mot Ullaberg för att avsluta med Tinnerö och sedan tillbaka till Vidingsjö Motionscentrum. Börja vid Vidingsjö motionscentrum och följ där de gröna markeringarna (LOK-milen). Följ den ända bort till närheten av Ullaberg där du vid en grusväg viker av från LOK-milen och istället följer grusvägen upp till entrén till våtmarksområdet Ullaberg. Vid grillplatsen börjar du följa orangea markeringar som leder dig på en stig nära vattnet vid Ullaberg. Följ den stigen i ca 1 kilometer tills det kommer en korsning där Östgötaleden delar sig. Följ den markering som svänger åt vänster. Du kommer ut till en grusväg mellan Svennersborg och Kärr. Efter ca 200 meter tar du vänster och följer orangea markeringar upp i skogen och följer kanten av våtmarksområdet Mossen. Efter någon kilometer kommer du fram till en informationsskylt där det står om Ullstämmaskogens naturreservats reservatsslinga som är rödmarkerad. Följ nu den leden genom reservatet. Efter ca 2 kilometer tar reservatet slut och du kommer till en ny informationstavla. Här börjar du följa gröna markeringar (LOK-milen) igen och följer den hela vägen tillbaka till Vidingsjö Motionscentrum. På vägen passerar du över Ekängssjön och in en bit genom Vidingsjöskogens naturreservat. Väl tillbaka vid Vidingsjö motionscentrum följer du skyltning mot Tinnerö. Passera platsen Fröberget med det spektakulära insektshotellet. Följ grusvägen tills du kommer till en informationstavla som heter “Södra rundan”. Tag vänster in genom en passage och över en bäck. Nu följer du den rödmarkerade Tinneröstigen. Följ den förbi “Stora Tallen” och runda Rosenkällasjön. Vid parkeringsplats och informationsplats “Dämmet” tar du vänster och fortsätter följa den rödmarkerade Tinneröstigen. Passera parkeringsplats/informationstavla vid Tinnerö Gravfält/Tinnerö norra. Efter ett tag kommer du tillbaka till informationstavlan med namn “Södra rundan”. Här slutar du följa röda markeringar och går på grusvägen mot Fröberget. Efter Fröberget fortsätter du tillbaka till Vidingsjö Motionscentrum. Turen är slut.

Använd gärna naturkartan.se för att se vart anordningar så som grillplatser och rastplatser är placerade. Aktivera även så att du kan se din position på kartan så blir det lätt att navigera.

Ta sig till start och slutpunkt

Det finns flera lämpliga startplatser på denna tur som är en rundslinga. Börja vid Vidingsjö motionscentrum dit du kan ta dig både med bil och med buss. Annars fungerar även Ullaberg, Ekängsdalen och på olika parkeringar i Tinnerö, för den som kommer med bil.

 

 

 

Tinneröstigen

Detta är en vandringsled som funnits länge men som inte alla upptäckt. Leden slingrar sig fram genom naturreservatet Tinnerö och erbjuder vackra vyer och härliga naturupplevelser. Större delen av vandringen går på stigar i området genom ekbackar och nära fågelsjöar.

Typ av tur: En lite längre vandring som slingrar sig fram i naturreservatet Tinnerö eklandskap.

ikon_kilometer Längd

13,7 km

ikon_terräng För vem/svårighetsgrad

Vandringen sker mycket på stigar och en del partier innehåller att vandra bland stenar och rötter.

ikon_höjdpunkter Höjdpunkter på promenaden

Passage av flera vackra ekbackar
Vackra vyer och fågelliv vid Rosenkällasjön
Lugnet och tystnaden i de södra delarna av reservatet

ikon_startslut Start/slutplats

Parkeringen vid Karleplan i den norra delen av reservatet eller parkeringen vid Rosenkälla i den södra delen. Men även andra parkeringsplatser fungerar. Kommer du med buss passar också Karleplan bra eller Magasinshagen. Här finns en pdf om Tinnerö eklandskap.

ikon_rastplats Faciliteter

Tinneröstigen passerar platser där det finns vissa faciliteter så som vindskydd, grillplats, torrtoalett mm. För att kunna planera din tur är det bra att i förväg ha tittat på områdeskartan för Tinnerö naturreservat eller hitta information på naturkartan.se.

ikon_vatten Vattenpåfyllnad

Ej möjligt att fylla på dricksvatten längs turen.

 

Läs mer här

Hitta runt

Tinneröstigen har röda markeringar och består mest av knähöga trästolpar med röd topp. På en del platser finns låga trästolpar med informationstexter som hänvisar vilket håll att gå åt för att komma till olika sevärdheter. Sevärdheter så som “Gamla eken”, “Stora tallen” mm. Men ta gärna hjälp av en digital karta för att se din position då skyltningen ibland är svår att upptäcka.

Ta sig till start/slutpunkt

Åk Lambohovsleden och sväng vid korsning där det finns en liten skylt med “Karleplan” och “Brukshundklubb”. Åk några hundra meter så är du framme. Karleplan går även att nå via Garnisonsområdet och vägen Infanterivägen och Kunskapslänken. Kommer du med buss tar du en buss som stannar vid “Karleplan”.


Upptäck fler friluftstips...

Tre turer för fågelskådning

Linköping har ett rikt fågelliv - ja, flera av våra fågelsjöar är till och med inom cykelavstånd från city. Här listar vi tre tips där du kan se flera fågelarter. Packa kikaren och bege dig ut!

Tre tillgängliga promenader

Naturen är vacker och till för alla. Därför har vi listat tre stycken tillgängliga promenader som vi tycker om lite extra.

Tre cykelturer för hela familjen

Finns något bättre sätt att ta sig fram än på cykel? Packa cykelkorgen och ta med familjen eller vännerna ut på en cykeltur strax söder om centrala Linköping, men samtidigt mitt i naturen.